logo ludana

Mgr. Danka Petrufová - LUDANA vzdelávanie dospelých

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov 

Mobil: 0905 771 074
E-mail: ludana.p@gmail.com

Donedávna pretrvával názor, že tvorivosť prislúcha len elitnej skupine umelcov a vedcov. Dnes už vieme, že každý jedinec má potenciál rozvíjať vlastné tvorivé myslenie. Tvorivosť nie je vopred daná len niektorým ľuďom, ale každý človek disponuje istým stupňom tvorivosti a tvorivosť je dokonca možné do istej miery rozvíjať. Tvorivosť sa navyše vyskytuje v každej ľudskej aktivite, teda nielen v umení, či vede. Tvorivo možno pristupovať takisto aj k životu a k riešeniu akéhokoľvek problému.
Človeka vedie k tvorivosti potreba aktivity, poznania, uznania i sebarealizácie. Spoločnosť potrebuje pre vlastné zdokonaľovanie tvorivú činnosť svojich jednotlivých členov. Jednotlivci sa v oblasti tvorivosti líšia od seba nielen jej úrovňou, ale aj štýlom. Dvaja ľudia môžu mať porovnateľnú úroveň tvorivosti, no navonok sa prejavuje v úplne iných oblastiach.
Ak je niekto považovaný za netvorivého, neznamená to, že mu tvorivosť nebola daná. Ide skôr o zablokovanie jeho tvorivosti určitou bariérou, ktorá mu bráni sa tvorivo uplatniť.
Tvorivosť je schopnosť vytvárať nové kultúrne, technické, duchovné i materiálne hodnoty vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti. Je to aktivita, ktorá prináša doposiaľ neznáme a zároveň spoločensky hodnotné výtvory.
Pri vykonávaní opakovaných činností, či pri prežívaní opakujúcich sa situácií zväčša nemyslíme kreatívne. Je to preto, že sme svoj mozog naprogramovali na psychické skratky. Ako tak prechádzame životom, čoraz viac sa učíme tieto skratky používať. Pomáhajú nám zvládať opakujúce sa situácie rýchlejšie. Napríklad, ak sa naučíme uvariť čaj, už nezačíname pri napĺňaní kanvice vodou rozmýšľať nad celým postupom jeho prípravy. Hoci sú tieto skratky veľmi užitočné, predsa existujú chvíle, kedy nám môže tvorivé myslenie pomôcť. A to napríklad pri riešení problému, pri objavovaní alebo rozoznávaní príležitostí, pri hľadaní lepšieho, rýchlejšieho alebo jednoduchšieho spôsobu ako niečo urobiť, pri písaní príbehu, či zdobení torty, alebo jednoducho – pri robení svojho života zaujímavejším.
Väčšina z nás je vo vytváraní psychických skratiek taká obratná, že hoci chceme, máme problém ich vypnúť a myslieť tvorivo. A toto je príležitosť, aby do hry vstúpil tréning tvorivého myslenia, ktorý Vás naučí prepínať medzi týmito dvoma polohami a tak viac a lepšie využívať tvorivý potenciál svojho mozgu.

Čo je obsahom tréningu tvorivého myslenia?

 • Čo si myslí o tvorivosti psychológia?
 • Kreativita verzus rutina
 • Všetci sme chytrejší než si myslíme - tvorivý prístup k životu
 • „Povzbudzovače" a „ničitelia" tvorivosti
 • Rozvíjanie kreativity pomocou vybraných kreatívnych techník
 • Hrou k bystrosti a tvorivosti – cvičenia tvorivého myslenia

Aký je prínos trénovania tvorivosti pre Váš osobný i profesijný život?

 • posilnenie kreatívneho myslenia
 • nadobudnutie schopnosti nachádzať nekonvenčné riešenia problémov v praktickom živote
 • efektívne využívanie kreatívnych techník v bežnom i profesijnom živote
 • rozvoj osobnosti, zvýšenie sebavedomia a skvalitnenie života

Komu je tréning tvorivého myslenia určený?

 • všetkým dospelým bez ohľadu na vek a vzdelanie

Ako si možno tento program objednať alebo získať bližšie informácie?
• vyplnením kontaktného formulára • telefonicky: 0905 771 074 • e-mailom: ludana.p(zavináč)gmail.com