logo ludana

Mgr. Danka Petrufová - LUDANA vzdelávanie dospelých

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov 

Mobil: 0905 771 074
E-mail: ludana.p@gmail.com

Komplexný preventívno-výcvikový program pre aktivizáciu rozumových schopností 

Všeobecne pretrváva názor, že duševný úpadok prirodzene patrí k starnutiu a že s tým nemožno nič urobiť. Vedecké výskumy týkajúce sa ľudského mozgu najmä z posledného desaťročia minulého storočia dokazujú, že vhodnou aktivizáciou a stimuláciou mozgu možno podporiť tvorbu nových spojení medzi nervovými bunkami (neurónmi) a tak zabezpečiť jeho dobrú kondíciu a schopnosť učiť sa aj do vysokého veku. Trénovaný mozog sedemdesiatnika môže byť dokonca výkonnejší ako netrénovaný mozog tridsiatnika!

Prečo trénovať pamäť?
Pamäť vekom chátra, avšak len v prípade, že sa nepoužíva. Ak ju však aktívne používame, bude sa celý život zlepšovať. Činnosť mozgu možno porovnať s činnosťou svalov. Ak svaly nezaťažujeme, znižuje sa ich funkčná zdatnosť. Podobne je to aj s našou psychikou. Ak ju nezaťažujeme, znižuje sa naša schopnosť koncentrácie, viac sa prejavuje zábudlivosť, nedokážeme počas rečového prejavu nájsť správne slová a pod. Vhodnými cvičeniami možno udržiavať a rozvíjať rozumové schopnosti.

Kedy trénovať pamäť?
Začať s cvičením pamäti nie je nikdy neskoro, hoci aj tu platí „čím skôr, tým lepšie". Vrchol mentálnych schopností človeka je medzi 16. - 23. rokom veku. Mozog je plne vyvinutý v 25. roku veku a odvtedy sa jeho funkčnosť zhoršuje. Už od tohto veku je vhodné ho správnym spôsobom aktivizovať a vytvárať si tak rezervnú mozgovú kapacitu takzvane na „horšie časy". Neznamená to však, že u starších ľudí to už nemá význam. Práve naopak! Vhodnými cvičeniami môžu seniori udržať v dobrej kondícii tie schopnosti svojho mozgu, ktoré sú ešte zachované a predísť tak ich zhoršeniu či strate.

Čo je obsahom trénovania pamäti?
Trénovanie pamäti obsahuje celý rad mnemotechník - techník ukladania údajov do pamäti, ktoré kompenzujú jej nedokonalosť a rôznych kognitívnych cvičení ako sú:

 • cvičenia pozornosti,
 • cvičenia zmyslového vnímania,
 • psychomotorické cvičenia,
 • logické úlohy,
 • grafomotorické úlohy,
 • precvičovanie epizodickej pamäti,
 • cvičenia krátkodobej pamäti,
 • cvičenia využívajúce dlhodobú pamäť.

Aký je prínos trénovania pamäti pre Váš osobný i profesijný život?

 • posilnite svoje kognitívne (poznávacie) schopnosti
 • nadobudnete zručnosť efektívne využívať techniky zapamätávania v každodennom živote
 • získate návod na to, ako si zapamätať mená, tváre, čísla, časové údaje, slovíčka pri štúdiu jazykov, celé texty, rôzne informácie
 • naučíte sa efektívne učiť
 • zlepšite si svoje pamäťové schopnosti a psychickú kondíciu
 • zvýšite si sebavedomie a skvalitníte svoj život
 • prispejete k prevencii demencie, čo vo vyššom veku predĺži Vašu samostatnosť a nezávislosť od pomoci iných 

Komu je cvičenie pamäti určené?

 • všetkým dospelým bez ohľadu na vek a vzdelanie
 • osobitné programy sú venované seniorom s poruchami pamäti, kedy je tréning pamäti terapeutickým prístupom vhodne dopĺňajúcim farmakologickú liečbu 

Ako si možno tento program objednať alebo získať bližšie informácie?

 • vyplnením kontaktného formulára • telefonicky: 0905 771 074 • e-mailom: ludana.p(zavináč)gmail.com