logo ludana

Mgr. Danka Petrufová - LUDANA vzdelávanie dospelých

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov 

Mobil: 0905 771 074
E-mail: ludana.p@gmail.com

kava
Vzdelávanie zamestnancov v organizáciách je jednou z kľúčových činností spadajúcich do oblasti personálnej práce. Ak plánujete zmeny v organizácií práce, ak zavádzate nový výrobný program, alebo ak potrebujete zaistiť zhodu medzi kvalifikáciou zamestnancov a potrebami jednotlivých pracovných miest, prípadne sa z iného dôvodu už dlhší čas zamýšľate nad potrebou vzdelávania Vašich zamestnancov, ponúkam Vám možnosť na základe analýzy vzdelávacích potrieb vytvoriť vzdelávací program tzv. na mieru. Ak manažujete kultúrne alebo osvetové zariadenie, či predsedáte záujmovému združeniu alebo klubu a uvažujete o realizácií nových vzdelávacích, či osvetových podujatí, rada budem s Vami na ich tvorbe a realizácii spolupracovať.

Komu je táto služba určená?

  • zamestnávateľským organizáciám
  • inštitúciám ďalšieho vzdelávania
  • kultúrno-osvetovým zariadeniam
  • záujmovým združeniam a klubom

Čo využitím služby získate?

  • vyššiu objektivitu pri analýze vzdelávacích potrieb, rovnako pri vyhodnocovaní účinnosti vzdelávania (ako externá dodávateľka služby nie som zaťažená problémami interného prostredia)
  • tvorivý a zodpovedný prístup k zverenej úlohe
  • precízne spracovanie po obsahovej i formálnej stránke
  • spoľahlivý výkon

Ako si možno objednať služby a získať bližšie informácie?

  • vyplnením kontaktného formulára • telefonicky: 0905 771 074 • e-mailom: ludana.p(zavináč)gmail.com