logo ludana

Mgr. Danka Petrufová - LUDANA vzdelávanie dospelých

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov 

Mobil: 0905 771 074
E-mail: ludana.p@gmail.com

lektorkaLektorská činnosť je jednou z mojich priorít v rámci pôsobenia vo vzdelávaní dospelých. Doposiaľ som pôsobila ako lektor vo viacerých vzdelávacích kurzoch, ako napr.: Lektor (Andragogické minimum), Sprievodca v cestovnom ruchu, Inštruktor sociálnej rehabilitácie, Opatrovateľstvo, vo vzdelávacom programe Akadémia tretieho veku, v kurzoch trénovania pamäti pre verejnosť i rôzne profesijné skupiny a v mnohých ďalších.
Rada budem pracovať aj pre Vás!

Aké témy som lektorovala?

 • Andragogické minimum pre lektorov vo vzdelávaní dospelých
 • Aktivizácia seniorov a nefarmakologické terapeutické prístupy v práci so seniormi s demenciou
 • Gerontopsychológia a duševné poruchy v starobe
 • Sociálna rehabilitácia
 • Sociálne terapie (arteterapia, muzikoterapia, ergoterapia a ďalšie)
 • Komunikácia
 • Trénovanie pamäti a tvorivého myslenia
 • Formálna úprava písomností a spracovávanie písomnej dokumentácie
 • Sociológia - vybrané témy
 • Metodika sprievodcovskej činnosti
 • Technika služieb cestovného ruchu
 • Koučovací prístup vo vedení ľudí
 • Animačné činnosti vo voľnom čase
 • Emocionálna inteligencia a sebapoznanie
 • Interpersonálne konflikty na pracovisku
 • Mobbing v pracovnom procese

Čo považujem vo svojej lektorskej činnosti za dôležité?
Vo výučbe sa snažím o čo najvyššiu mieru interakcie s účastníkmi. Vychádzam z predpokladu, že dospelí ľudia toho ozaj veľa vedia, no častokrát si to ani sami neuvedomujú. Rôznymi aktivizujúcimi metódami sa snažím na ich vedomosti poukázať, pomenovať ich a zatriediť do ich poznatkového systému. Vychádzam pri tom z ich doterajších skúseností a plne rešpektujem osobnosť dospelého človeka. Mimoriadny dôraz kladiem na partnerský vzťah medzi lektorom a účastníkmi vzdelávania a vzájomné rešpektovanie doterajšieho vzdelania, skúseností a rôznych spôsobilostí.

V akých oblastiach ponúkam lektorské služby?

 • andragogika • geragogika • pedagogika • psychológia • sociológia • sociálna práca • cestovný ruch

Komu sú tieto služby určené?

 • inštitúciám ďalšieho vzdelávania • zamestnávateľským organizáciám v rámci profesijného vzdelávania • kultúrno-osvetovým zariadeniam • záujmovým združeniam a klubom

Ako si možno objednať služby alebo získať bližšie informácie?

 • vyplnením kontaktného formulára • telefonicky: 0905 771 074 • e-mailom:ludana.p(zavináč)gmail.com