logo ludana

Mgr. Danka Petrufová - LUDANA vzdelávanie dospelých

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov 

Mobil: 0905 771 074
E-mail: ludana.p@gmail.com

Ak ste študentmi vysokej školy, doučovanie, konzultácie a poradenstvo sú službou v tých oblastiach Vášho štúdia, ktoré vnímate ako problematické.

Skúste si najskôr zodpovedať nasledujúce otázky:

 • Neviete si nájsť systém v príprave na skúšky či zápočty a dostatočne sa koncentrovať na učenie?
 • Odkladáte študijné povinnosti na poslednú chvíľu?
 • Je pre Vás vyhotovovanie akýchkoľvek písomných prác nočnou morou?
 • Máte problém s formálnou úpravou seminárnych, ročníkových či záverečných prác?
 • Robí Vám problém zorientovať sa v množstve odporúčanej literatúry a usporiadať si texty tak, aby zodpovedali sylabom?
 • Nedokážete vybrať z učebných textov to, čo je podstatné?
 • Robí Vám ťažkosti spracovať si učebné texty podľa sylabov alebo jednoducho nemáte na takú prípravu dostatok času?
 • Máte už dosť učenia sa z materiálov, ktoré kolujú mailovou poštou alebo z tých, čo pochádzajú z neovereného zdroja?
 • Píšete si ťaháky resp. ich len kopírujete od spolužiakov?
 • Čakajú Vás prijímačky na VŠ a Vy neviete, ako na to?

Ak ste na niektorú z otázok odpovedali ÁNO, ponúkam Vám:

 • doučovanie (individuálne aj skupinové) z predmetov vzťahujúcich sa na študijné odbory: andragogika, pedagogika, sociálna práca a príbuzné odbory
 • prípravu na prijímacie skúšky na VŠ (spoločensko-vedná oblasť)
 • spracovávanie učebných textov podľa sylabov jednotlivých predmetov, resp. podľa otázok (aj na záverečné skúšky)
 • poradenstvo pri vypracovávaní všetkých druhov písomných prác, a to po stránke obsahovej i formálnej, vrátane výberu vhodnej literatúry
 • prepis písomných prác vrátane formálnej úpravy podľa fakultou stanovenej normy
 • poradenstvo pri problémoch s učením sa (nedostatočná miera koncentrácie, neschopnosť vybrať z učebného textu podstatné, nesystémovosť v príprave a pod.)

Komu sú tieto služby určené?

 • študentom vysokých škôl (dennej i externej formy štúdia)
 • študentom iných stupňov škôl (stredoškolské štúdium, vyššie odborné štúdium a pod.)

Čo využitím služieb získate?

 • kvalitne a prehľadne spracovaný študijný materiál
 • precízne vypracované písomné práce
 • návyk študovať systematicky
 • množstvo času, ktorý môžete venovať svojim záľubám a rodine
 • radosť zo štúdia a študijných výsledkov

Ako si môžete služby objednať alebo získať bližšie informácie?

 • vyplnením kontaktného formulára • telefonicky: 0905 771 074 • e-mailom: ludana.p(zavináč)gmail.com