logo ludana

Mgr. Danka Petrufová - LUDANA vzdelávanie dospelých

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov 

Mobil: 0905 771 074
E-mail: ludana.p@gmail.com

Milí dospelí,
dankavzdelávanie dospelých je na mojej ceste profesijným životom miestom, kde som sa rozhodla natrvalo usadiť. Po dlhšom putovaní som našla oázu sebarealizácie a radosti z práce.
Dovoľte mi preto ukázať Vám, že učenie sa v dospelom veku má svoje čaro a Vy ste tí, ktorí mu dávate pravú hodnotu. Bez Vašich cenných praktických skúseností by nebolo možné obohatiť ľudské poznanie.
Prichádzam k Vám s ponukou tradičného i netradičného na trhu celoživotného vzdelávania.
Tým tradičným je lektorská činnosť, hoci aj tú sa usilujem vykonávať netradične. Netradičné sú programy trénovania pamäti pre všetky vekové kategórie dospelých. Myslím aj na tých z Vás, ktorí prežívate jeseň svojho života a pamäť Vám neslúži tak dobre, ako kedysi. Pre Vás mám pripravené terapeutické programy pre kvalitnejší život.
Za Vami, milí študenti, prichádzam s účinnou pomocou pri štúdiu. Okrem vyššie uvedeného Vám ponúkam aj doučovanie a odborné konzultácie k vypracovaniu rôznych školských písomných prác.
Mojou cieľovou skupinou sú tiež organizácie a firmy. Ponúkam Vám vytvorenie vzdelávacieho programu podľa Vašich potrieb. Na základe analýzy vzdelávacích potrieb zostavím vzdelávací program „na mieru". Moja služba Vám sa tým nekončí. Môžete rátať s mojom pomocou aj pri jeho realizácii či vyhodnocovaní.
Na titulnej stránke si môžete prezrieť ponuku aktivít podľa jednotlivých kategórií (seniori, dospelí, študenti, organizácie). V hlavnom menu vľavo sa nachádza komplexná ponuka. Všimnite si aj rubriku Aktuálne, kde nájdete informácie o novinkách. Otázky mi môžete položiť prostredníctvom kontaktného formulára, príp. telefonicky či e-mailom.
Na záver mi dovoľte vyjadriť nádej, že ak si z mojej ponuky vyberiete, svoj výber budete považovať za správne rozhodnutie. Bolo mi cťou sa Vám prihovoriť a bude mi radosťou pre Vás pracovať...


Mgr. Danka Petrufová
LUDANA vzdelávanie dospelých
... dané ľuďom...

Absolvované školy, kurzy, školenia:

Prešovská univerzita v Prešove:

  • Filozofická fakulta: andragogika - magisterské štúdium (s cenou rektora)
  • Gréckokatolícka teologická fakulta: animácia voľnočasových aktivít - bakalárske štúdium
  • Fakulta humanitných a prírodných vied: vychovávateľstvo - doplnkové pedagogické štúdium

Metodicko-pedagogické centrum v Prešove:

  • špeciálna pedagogika - špecializačné kvalifikačné štúdium

Štátna jazyková škola v Prešove:

  • anglický jazyk

Inštitút obchodu a cestovného ruchu v Nitre:

  • sprievodca v cestovnom ruchu - kvalifikačný kurz

Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging v Prahe:

  • Tréner pamäti I. st. - kvalifikačný kurz
  • Tréner pamäti II. st. - aktivizačný pracovník v sociálnych službách - kvalifikačný kurz
  • Tréner pamäti III. st. - aktivizačný pracovník v sociálnych službách - kvalifikačný kurz
  • Umením k vyššej výkonnosti mozgu - odborný seminár v rozsahu 5 vyučovacích hodín
  • Vplyv aktivizujúcich programov na kognitívne funkcie seniorov s demenciou - odborný seminár v rozsahu 32 vyučovacích hodín
  • Základy koučingu pre trénerov pamäti - odborný seminár v rozsahu 8 vyučovacích hodín
  • Mozgový jogging - odborný seminár v rozsahu 6 vyučovacích hodín
  • Nácvik komunikačných zručností pre trénerov pamäti - odborný seminár v rozsahu 32 vyučovacích hodín
  • HQ Team s.r.o., Prešov - Akadémia koučovania:
  • I. modul: Cesty ku koučovaniu - kvalifikačný kurz v rozsahu 40 vyučovacích hodín
  • II. modul: Koučovací rozhovor - kvalifikačný kurz v rozsahu 32 vyučovacích hodín

Akadémia vzdelávania, pobočka Prešov:

  • Základné lektorské zručnosti - odborný seminár v rozsahu 8 vyučovacích hodín
  • Vedenie hodnotiacich rozhovorov - odborný seminár v rozsahu 8 vyučovacích hodín

Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN, Dubnica nad Váhom:

  • Kreatívny a inovatívny manažmnet - tréningové školenie v rozsahu 8 vyučovacích hodín

KMM Studio, Praha:

  • Kurz kreslenia pravou mozgovou hemisférou - záujmový kurz v rozsahu 20 vyučovacích hodín

Prax v oblasti vzdelávania dospelých:

  • lektorka
  • trénerka pamäti
  • koučka
  • manažérka vzdelávania

Členstvo:

  • Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging
  • Slovenská Alzheimerova spoločnosť
  • OZ Terapeutika
  • Cesta a Život, n. o.

Jazykové znalosti:

  • anglický jazyk
  • bulharský jazyk
  • ruský jazyk